Specjalista SEM
Specjalista ds. Klientów kluczowych w j. niemieckim
Specjalista ds. Międzynarodowej Obsługi Klienta w j. włoskim
Specjalista ds. Międzynarodowej Obsługi Klienta w j. francuskim
Specjalista ds. Międzynarodowej Obsługi Klienta w j. niemieckim
Specjalista ds. Międzynarodowej Obsługi Klienta w j. duńskim
  • obsługa klienta
  • doradztwo
  • sprzedaż
  • marketing
  • administracja
  • hr

Do Państwa dyspozycji oddajemy nasz call center i contact center, gdzie pracownicy naszego zespołu występując w Państwa imieniu oferują Państwa

Klientom możliwie najwyższy poziom obsługi zarówno dla klientów z Polski, jak i Europy, czy też całego świata.

Każde przedsięwzięcie musi mieć swoje zakotwiczenie i zabezpieczenie w podstawie prawnej docelowego rynku danego państwa, dlatego też nasz zespół współtworzą specjaliści z zakresu prawa międzynarodowego, którzy swoje bogate doświadczenie zbierali współpracując z dużymi podmiotami międzynarodowego rynku sprzedaży towarów i usług;

którzy dołączając do współpracy z nami często stanowią rodzime podmioty na rynku wybranego państwa, a więc stanowią idealnych przedstawicieli wobec lojalnych uwarunkowań i wymagań rynku danego państwa.

Obsługa istniejących portfeli klientów oraz pozyskiwanie nowych w oparciu o wspólnie z naszymi partnerami biznesowymi ustaloną strategię sprzedaży;

realizację założonych strategii sprzedaży zapewniamy dzięki stale rozbudowywanemu zespołowi specjalistów ds. sprzedaży naszego call center.

Innowacyjne rozwiązania, otwartość i kreatywność, to główne cechy, które przyświecają nam podczas tworzenia skutecznych kampanii marketingowych wspólnie z naszymi Klientami; nasi partnerzy biznesowi zlecają nam wypracowanie projektów marketingowych swoich przedsięwzięć od podszewki lub też rozwijają z naszą pomocą rozpoczęte już projekty;

nasze usługi koncentrujemy głownie na działaniach międzynarodowego marketingu oraz marketingu internetowego wraz z jego powiązanymi podobszarami. Z uwzględnieniem kluczowej roli mierzalności wyników każdorazowo wprowadzanych rozwiązań i zarządzania nimi.

Działając niejako ponad granicami państw posługujemy się podstawowymi narzędziami z zakresu różnic kulturowych, ale i tych dotyczących poszczególnych uwarunkowań ustawodawstwa każdego z danych państw; warto tu zwrócić uwagę na niuanse w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa, wynikające z różnic ustawodawczych między krajami.

Profesjonalna analityka finansowa, marketingowa i in. pozwala nam nie stracić z oczu obranego kierunku działań. Zaś właściwie dopracowany obieg dokumentacji oraz komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej firmy przekłada się bezpośrednio na poziom jakości, jak i proaktywną kulturę organizacji.

Prowadzimy proces rekrutacyjny ukierunkowany na potrzeby poszczególnych projektów; wypracowujemy merytorykę szkoleń stanowiskowych i rozwojowych dla pracowników oddelegowanych do realizacji Państwa projektów zg. z otrzymanymi od Państwa wytycznymi, w niektórych przypadkach również dla Państwa pracowników wyznaczonych na członków zespołów projektowych.

W ramach zarządzanego przez nas zespołu Concept Trade sp. z o.o. prowadzimy regularne oceny okresowe, tak by móc skutecznie rozwijać kompetencje zawodowe oraz indywidualne naszych współpracowników.

Twoja oferta